Fabio Wibmer
Gruppenbild

af330754-1360-4b9d-a18d-c6003a79d939.jpeg
03c730f3-44c0-4047-b868-39cd8ac00902.jpeg
018b7585-065a-4298-9563-a11327fdf429.jpeg

  •  Fabio fährt Dowhills
  • Das sind gefederte Bikes
  • Er fährt auch Enduros
  • Das sind auch coole Bikes sind aber nicht so gut gefedert wie Downhills

Bild: 85d616aa-d0f9-45cf-b08b-49812f5c0016.jpeg
Bild: 85d616aa-d0f9-45cf-b08b-49812f5c0016.jpeg
Bild: 16844f00-9f0f-4e97-8dd7-50e0792203b7.jpeg
Bild: 16844f00-9f0f-4e97-8dd7-50e0792203b7.jpeg